Společné prohlášení organizací občanské společnosti
k 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie

Tímto společným prohlášením vyjadřujeme my, aktivní občané a občanky a zástupci a zástupkyně nevládních neziskových organizací, poděkování Evropské unii za dlouhodobou podporu občanské společnosti v Česku.

 
Díky ní jsme mohli uskutečnit statisíce veřejně prospěšných projektů, díky kterým se lidem
v Česku žije lépe.

Tímto společným prohlášením vyjadřujeme pevný závazek k evropským hodnotám, jako jsou demokracie, právní stát a lidská důstojnost. Jsme vděční za to, že můžeme být plnohodnotnou součástí sjednocené Evropy, kde jsou bezpečnost, prosperita, svoboda, lidská práva a rovnost pilíři její stability. Děkujeme.

Česká republika prošla po sametové revoluci úspěšným procesem obnovení demokratických principů a rozvoje svobodné společnosti. Své hodnotové i politické směřování jsme před 20 lety stvrdili vstupem do Evropské unie. Nedílnou součástí moderního evropanství je sebevědomá občanská společnost, která posiluje angažovanost občanů ve veřejných záležitostech, prosazuje transparentnost vládnutí, nastoluje rovnoprávnost všech lidí bez rozdílu a společensky začleňuje ty, kteří se dostávají mimo hlavní proud. 

Vstup České republiky do Evropské unie 1. května 2004 měl jednoznačně pozitivní dopad na rozvoj občanské společnosti v ČR. Mohli jsme tak i díky tomu uskutečnit statisíce veřejně prospěšných projektů ve školství, zdravotnictví, ve sféře sociální práce, kultury, volnočasových aktivit či životního prostředí, díky kterým se lidem v Česku žije lépe.

Profesionalizovali jsme naši práci a stali se odolnějšími. Jsou z nás partneři státu, byznysu i evropských institucí v řešení řady systémových otázek. Získali jsme mezinárodní kontakty a prestiž. Evropa nás svou politikou podporuje, abychom se stali rovnocennými partnery státu. 

Tímto prohlášením vyjadřujeme my, aktivní občané a občanky a zástupci a zástupkyně nevládních neziskových organizací, spoluzodpovědnost za budoucnost Česka v Evropské unii a svobodnou vůli nadále přispívat k naplňování společných evropských hodnot naší veřejně prospěšnou prací na lokální, regionální, národní i mezinárodní úrovni.  

V Praze dne 1. května 2024

Připojte se také

Prohlášení je možné podepsat za organizaci občanské společnosti nebo jako aktivní jednotlivec. 


Signatáři:

ORGANIZACE

JEDNOTLIVCI

Společné poděkování Evropské unii iniciovali

Za pomoc děkujeme

Kontakt: Lenka Vonka Černá, lenka.cerna@dcul.eu, +420 606 512 905